Polityka prywatności serwisu www.adriannaprojektuje.pl

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych poprzez serwis www.adriannaprojektuje.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Adrianna Nowińska, ul. Warowna 18.
 3. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Adrianna Nowińska nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu www.adriannaprojektuje.pl. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika poprzez akceptację polityki prywatności. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i jej realizacji a także do wysyłania wiadomości drogą mailową również w celu realizacji zlecenia. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO. Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 3 lat po wykonaniu umowy.
 5. Serwisy realizują funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach oraz informacje poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwisy zbierają informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. W czasie korzystania z serwisu www.adriannaprojektuje.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Dane, o które będziesz proszony, to imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zlecenia. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
 8. W trakcie realizacji zlecenia możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wiadomość e-mail. Dane, o które będziesz proszony, to imię, nazwisko lub nazwa firmy, NIP lub PESEL, adres zamieszkania lub siedziby firmy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zlecenia i wystawienia faktury. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację zlecenia.
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Zgłoszenia takie przyjmowane są poprzez formularz kontaktowy bądź adres kontakt@adriannaprojektuje.pl
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisów, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu www.adriannaprojektuje.pl
 13. W serwisie www.adriannaprojektuje.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisów i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.adriannaprojektuje.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do dyspozycji – moje dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.